5.3. Iespējas un riski

Iespējas un riski tiek attēloti gan sadaļā Nodokļi -> Pārskats, gan atsevišķā sadaļā Izdevumi-> Iespējas un riski. Detalizēti par šo funkciju ir aprakstīts šīs rokasgrāmatas punktā 3.1.4. Iespējas un riski