Esmu PVN maksātājs, kas PVN deklarācijas iesniedzu standarta režīmā, tāpēc interesē vai PATS.LV ir iespējams norādīt rēķina izrakstīšanas datumu un datumu, kad maksājums ir saņemts?

Gadījumā, ja rēķina datums Jums nesakrīt ar maksājuma datuma un, tādējādi, lai rēķina dati pareizi tiktu atspoguļoti PVN deklarācijā, savukārt, ieņēmumi vai izdevumi tiktu atzīti kad tie ir faktiski saņemti vai veikti, tad pie sākotnējās rēķina ievadīšanas pie maksājuma veida Jums būtu jānorāda – “Maksājums nav veikts” un darījums ir jāsaglabā.  Šādi darījums tiks atzīts priekš PVN, savukārt, netiks atzīts priekš ieņēmumiem vai izdevumiem.  

Pēc tam atkārtoti atverot darījumu Jums pie maksājuma veida parādīsies poga - PIEVIENOT MAKSĀJUMA DATUMU, kur tad var uzrādīt faktisko naudas saņemšanas datumu, un, tādējādi, tas tiks atzīts priekš ieņēmumiem vai izdevumiem IIN un VSAOI aprēķināšanas vajadzībām.