Pēc visu datu ievades PATS.LV sistēmā, tiek nepareizi aprēķināta pārmaksātā PVN summa, vēlos noskaidrot kāpēc tā?

Lūdzam ņemt vērā biežāk konstatētās kļūdas, kas tiek pieļautas pie darījumu ievadīšanas: 

1) Ja darījuma summa bez PVN nepārsniedz 150 EUR, sadaļā - Izdevumu pie darījuma veida ir jāizvēlas T - darījumi zem 150 EUR   

2) Ja  Jums ir ar PVN neapliekams darījums, piemēram, maksa uzkrājumu fondā, tad Jums pie darījuma ievadīšanas PVN 0% likmes vietā ir jāizvēlas - NAV PVN.  

3) Darījuma partnerim nav ievadīts PVN numurs.