Ja persona dzīvo Latvijā, bet konts ir atvērts ārzemēs, un no tā tiek iegādātas preces e-veikalā, kā ir ar PVN statusu?

Latvijas pašnodarbinātā persona var izmantot savai saimnieciskai darbībai bankas kontu, kas ir atvērts jebkurā valstī. Bankas konta reģistrācijas valsts neietekmē PVN aprēķināšanas kārtību.