Man ir vairākas sekundārās saimnieciskās darbības kategorijas, kā tās ir iespējams atspoguļot PATS.LV?

PATS.LV sistēmas ietvaros var atspoguļot tikai vienu sekundāro saimnieciskās darbības kategoriju. Taču tas neietekmē Jūsu grāmatvedības kārtošanas principu PATS.LV sistēmas ietvaros, jo kategorijas vairāk paredzētas statistikai.