Kādas atskaites var sagatavot ar pats.lv palīdzību?

Balstoties uz lietotāja ievadīto informāciju, sistēma automātiski aprēķina valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas (VSAOI), PVN, un sagatavo attiecīgas nodokļu atskaites - pašnodarbinātā ceturkšņa ziņojumus, PVN deklarācijas, MUN deklarācijas, kā arī saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnālu.