Ir piešķirts līdzfinansējums no pašvaldības, taču nodokli nav jāaprēķina, kā to pareizi norādīt? Ja atzīmēju to, kā vienreizēju dotāciju, tad to ieskaita nodokļu aprēķinos

Ir dažāda veida dotācijas un uz tiem ir attiecināms dažāds nodokļu aprēķināšanas princips. Lai precīzi noteiktu kāda veida dotāciju Jūs saņēmāt un kādi nodokļi ir piemērojami, šo jautājumu būtu jāuzdod VID. Bet, ja nodoklis nav jāaprēķina, tad saņemto finansējumu var reģistrēt kā Personīgie naudas ieguldījumi ar papildus precizējošu komentāru.