Vai man jāraksta iesniegums, ka vēlos pārtraukt abonementu un Jūs atgrieztu naudu?

Savu abonementu Jūs varat atcelt sadaļā Profils (vārds, uzvārds)->Abonements->Mans abonements->Atcelt plānu.

Lai saņemtu naudas atmaksu, lūdzu, rakstiet uz [email protected] un Jums tiks nosūtīta iesnieguma veidlapa. 

Atgādinām, ka saskaņā ar Vincit Pats sistēmas lietošanas noteikumu punktu 5.7. gadījumā, ja tiesiskās attiecības starp Pusēm tiek izbeigtas pēc Lietotāja iniciatīvas, Lietotājs zaudē Sabiedrībai samaksāto atlīdzību par Sistēmas lietošanu un saistītajiem pakalpojumiem pilnā apmērā un Sabiedrībai nav pienākuma atmaksāt to Lietotājam. Tomēr esam gatavi izskatīt Jūsu pieteikumu individuāli par iespējamo atmaksu 50% apmērā.