Ja es kā pašnodarbinātais atveru atsevišķu kontu, bet man ir izdevumi, kuri jāiegulda no personiskajiem līdzekļiem, man tos jāuzskaita uz šo kontu vai var apmaksāt pavadzīmes no sava privātā konta?

Būtu pareizi, ka Jūs naudas līdzekļus sākumā pārskaitāt uz saimnieciskās darbības kontu un tad apmaksājat pavadzīmi no saimnieciskās darbības konta.