Vai jābūt PVN maksātājam, ja tirdzniecība notiek internetā?

(oktobris 31, 2023)

Lasītājs jautā: Uzņēmums maksā nodokļus kā pašnodarbinātais (uzņēmējdarbības forma ir individuālais komersants (IK)). Preces ir grāmatas, dažādas apdrukātas lietas, kā arī pašu ražotas kancelejas preces. Tika reģistrētas struktūrvienības – mājaslapa, Facebook.com un Instagram.com lapa, bet tirdzniecība internetā notiek tikai Latvijā (uz ārvalstīm preces netiek sūtītas). Vai personai jāreģistrējas pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrā? Kas jāņem vērā, reģistrējoties un kārtojot grāmatvedību, ja tomēr nākas reģistrēties?

Atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 55.panta 1.daļai nodokļa maksātājs reģistrējas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) PVN maksātāju reģistrā, pirms tas:

  • veic ar nodokli apliekamos darījumus;
  • saņem tādus pakalpojumus iekšzemē, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šī likuma 19.panta 1.daļu;
  • sniedz tādus pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar šī likuma 19.panta 1.daļu ir cita dalībvalsts un attiecībā uz kuriem par nodokļa samaksu ir atbildīgs pakalpojumu saņēmējs.

Ja tiek saņemti pakalpojumi par atlīdzību no Facebook.com un Instagram.com, tad pirms minēto pakalpojumu saņemšanas jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā, neatkarīgi no tā, ka norādītās preces tiek tirgotas tikai Latvijā.

Pēc situācijas izklāsta secināms, ka persona ir pašnodarbinātais (uzņēmējdarbības forma ir IK), tātad tiek kārtota grāmatvedība.

Reģistrējoties VID PVN maksātāju reģistrā, turpmāk grāmatvedības uzskaitē saimniecisko darījumu vērtību un PVN būs jāuzskaita atsevišķi (piemēram, preču vai pakalpojumu vērtība atsevišķi un PVN atsevišķi).

PVN uzskaites vajadzībām jāiekārto arī PVN uzskaites reģistrs.

Izmēģini bez maksas