Vai saimnieciskās darbības veicēji lūdz dzīvokļa izīrētājam iekļaut paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokli saistībā ar to, ka dzīvoklī tiek veikta saimnieciskā darbība un vai noraksta izdevumos neatkarīgi no tā?

Prakse ir ļoti dažāda, taču likums nosaka, ka ja NĪ tiek veikta saimnieciskā darbība, tad NĪ īpašniekam ir jāsniedz ziņas pašvaldībai un jālūdz piemērot paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi. 

Lai saimnieciskā darbības veicējs šos maksājumus varētu iekļaut saimnieciskās darbības izdevumos, ir jāatceras, ka uz darījuma attaisnojuma dokumenta ir jābūt saimnieciskas darbības veicēja rekvizītiem.