Man kā MUN radušās izmaksas - degviela vieglajam auto, vai tas kādā veidā ietekmē manu MUN apmēru?

Ja tiek piemērots Mikrouzņēmuma nodokļa režīms, tad ar nodokli tiek aplikts apgrozījums, nu kura netiek atskaitīti jebkādi ar saimniecisko darbību saistīti izdevumi, tajā skaitā izdevumi par degvielas iegādi. Līdz ar to, radušās izmaksas Jums neietekmēs MUN apmēru, taču, šis izmaksas būtu tik un tā jāuzskaita saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaties žurnālā.