Kā reģistrēties PATS.LV, ja esmu IK?

Tā kā PATS.LV sistēma ir piemērota arī IK, kas veic grāmatvedības uzskaiti vienkāršā ierakstu sistēmā, tad mājas lapā www.pats.lv spiediet “Izmēģini bezmaksas” un veiciet reģistrāciju. Atskaišu iesniegšanai VID ļoti būtiski korekti norādīt Jūsu reģistrācijas numuru un IK nosaukumu, tāpēc jāpārliecinās, ka sadaļā Profils (vārds, uzvārds)->Nodokļu informācija visi dati ir ievadīti korekti.