Vai pirkuma rēķini no ārzemju tirdzniecības platformām arī der reģistrēšanai izdevumos? 

Jā, taču svarīgi atcerēties, ka gadījumā, ja darījuma vērtība pārsniedz 30 EUR, tad darījuma apliecinošam dokumentam ir jāsatur Jūsu rekvizīti, proti, uz darījuma apliecinoša dokumenta ir jābūt Jūsu vārdam, uzvārdam un reģistrācijas numuram.