Par izdevumiem, kuri tiek reģistrēti zem sadaļas “Procenti, bankas komisija” - vai tur drīkst iekļaut arī hipotekāra kredīta procentu maksājumus, ja konkrētajā īpašumā tiek veikta arī saimnieciskā darbība? 

Gadījumā, ja dzīvoklī tiek veikta saimnieciskā darbība, tad kredīta procentu var attiecināt uz saimnieciskās darbības izdevumiem, vienīgi piemērojot proporciju un ne vairāk par 70%.