Ja grāmatvedis apkalpo pašnodarbinātos, kādi tarifi tam ir pieejami?

Ja grāmatvedis ir iegādājies grāmatveža abonementu, tas var apkalpot pašnodarbinātos izmantojot visas PRO tarifa funkcijas visiem saviem līdz pat 10 piesaistītajiem lietotājiem. Savukārt, ja grāmatvedis nav iegādājies grāmatveža abonementu, tad viņš var apkalpot pašnodarbinātos tikai izmantojot tās funkcijas, kuras ir pieejamas pašnodarbinātā tarifā, kādu viņš patstāvīgi ir iegādājies.