Vai man kā komponistam PATS.LV profilā jāizvēlas: 9003 Mākslinieku darbība? 

Jums ir jāpārbauda, vai šis NACE2 kods sakrīt ar to, kas reģistrēts VID: 

https://www6.vid.gov.lv/