Vai es varu pievienot ieņēmumus nevis eiro (EUR), bet ASV dolāros (USD)?

Saskaņā ar likuma normām saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnālu pašnodarbinātai personai ir pienākums kārtot EUR valūtā un tāpēc arī PATS.LV sistēmas darījumus ir jāievada EUR valūtā. Ja darījums ir izteikts ārvalstu valūtā, tad tas ir jāpārkonvertē uz EUR balstoties uz Eiropas Centrālās Bankas iepriekšējās dienas kursu.