Vai izdevumu reģistrēšana ir saistīta tikai ar IIN, nevis soc. nodokļa samazināšanu? 

Izdevumi samazina arī sociālo nodokli, jo ar sociālo nodokli tiek aplikti tikai ienākumi (ieņēmumi-izdevumi)