Gribu ievadīt datus PATS.LV par iepriekšējo periodu, kad vēl nebiju pašnodarbinātais, vai var izveidot pašnodarbinātā statusu ar atpakaļ ejošu datumu? 

Nē, ar atpakaļejošu datumu pašnodarbinātā statusu reģistrēt nevar, tikai ar tekošo vai nākotnes datumu.