Kā notiks aprēķins, ja neesmu iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu par nākamā ceturkšņa vai gada plānotajiem ienākumiem?

Ja pašnodarbinātais nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestam iesniegumu par nākamā ceturkšņa vai gada plānotajiem ienākumiem, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra aprēķina minimālās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam, ja pats pašnodarbinātais nav veicis iemaksas vismaz no 1860 EUR ceturksnī.   

Ja pašnodarbinātais ir iesniedzis VID šādu iesniegumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem, VID informāciju nodod Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. VSAA minimālās iemaksas neaprēķina un pašnodarbinātais veic obligātās iemaksas no faktiski saņemtajiem saimnieciskās darbības ienākumiem.