Vai man jāmaksā tikai VSAOI reizi ceturksnī vai arī vēl IIN reiz gadā?

Reģistrējoties par pašnodarbināto personu izvēloties vispārīgo nodokļu piemērošanas režīmu, ir nepieciešams aprēķināt un maksāt IIN un VSAOI. 

Pašnodarbinātā VSAOI sastāv no divām daļām 31.07% apmērā un 10% apmērā pensiju apdrošināšanai. 31.07% maksā vismaz no minimālās algas un papildus no starpības starp ienākumiem un minimālo algu ir jāveic VSAOI 10% apmērā pensiju apdrošināšanai. 

Ja ienākums ir mazāks par minimālo algu, tad ir aprēķināms un maksājams tikai 10% VSAOI pensiju apdrošināšanai. 

Minētais aprēķins ir iekļauts PATS.LV sistēmā, un līdz ar to, ja Jūsu ienākumi ir mazāki par minimālo algu, Jums tiks aprēķināts tikai VSAOI 10% apmērā. 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme tiek piemērota atkarībā no taksācijas gada ienākumu balstoties uz IIN likmi no 20% līdz 31%. IIN maksā reizi gadā iesniedzot Gada ienākuma deklarāciju laika periodā no 1.marta līdz 1.jūnijam.