Vai veidojot realizācijas gala rēķinu ir iespēja uzrādīt samaksāto avansu?

Diemžēl PATS.LV sagatavotos rēķinos saņemto avansu maksājumu šobrīd iekļaut nav iespējams.