Uz kādu kontu ir jāpārskaita nodokļi un kur to var atrast?

Rekvizīti ir redzami gan VID mājas lapā, gan EDS sistēmā. Nodoklis ir jāpārskaita uz zemāk norādītiem rekvizītiem:  

Nosaukums: Vienotais nodokļu konts   

Saņēmējs: Valsts budžets (VID)., reģistrācijas Nr. 90000010008   

Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC kods TRELLV22   

Konta numurs: LV33TREL1060000300000