Vai PATS.LV var izmantot arī personas, kas reģistrējas kā “Darba ņēmējs pie darba devējā ārvalstnieka” un tas skaitās tas pats, kas pašnodarbinātais? 

Nē, PATS.LV  ir paredzēta tieši personām, kas reģistrējušās kā pašnodarbinātās personas VID vai kā individuālie komersanti Uzņēmumu reģistrā. Personām, kas ir reģistrējušās pēc principa “Darba ņēmējs pie darba devēja ārvalstnieka” ir cits princips. Šīm veidam tiek atšķirīgi aprēķināti nodokļi, kā arī ir iesniedzamas citas atskaites VID.