Vai PATS.LV atpazīst klientu pēc viņa 3. invaliditātes grupas?

Pašnodarbinātiem ar III grupas invaliditāti tiek piemērotas IIN un VSAOI likmes balstoties uz vispārīgo kārtību, proti, IIN progresīvā likme no 20-31,4% (ar 2021. gadu maksimālā IIN likme ir 31 (ienākumam kas pārsniedz 62 800 EUR gadā), kā arī VSAOI likmes, proti, ja ienākums no saimnieciskās darbības pārsniedz minimālo algu, tad pašnodarbinātai personai no brīvi izraudzīta objekta, kas nav mazāks par minimālās algas apmēru, ir jāveic VSAOI vispārējā apmērā (VSAOI likme vispārējā gadījumā pašnodarbinātajam ir 31,07 %) un no starpības starp ienākumiem un brīvi izraudzītā objekta jāveic VSAOI 10 % apmērā pensiju apdrošināšanai. Savukārt, kad ienākums nesasniedz minimālās algas apmēru, tad ir piemērojama tikai 10% likme no faktiskiem ienākumiem.  

Cilvēkiem ar III grupas invaliditāti tiek piemērojami papildus iedzīvotāja ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojumi 120 EUR mēnesī. Visdrīzāk, šie atvieglojumi tiek jau piemēroti  pie algas aprēķina – valsts iestādē (ja ir iesniegta algas nodokļu grāmatiņa). Ja, nē, tad PATS.lv sistēmās ietvaros veicot IIN datu aprēķinu par ienākumu no saimnieciskās darbības prieks Gada ienākumu deklarācijas -  šie atvieglojumi netiek ņemti vērā, taču sagatavojot Gada ienākumu deklarāciju EDS sistēmas ietvaros tie tiks automātiski piemēroti pie apliekamā ienākuma aprēķināšanas no VID puses