Uzsāku saimniecisko darbību un darba vajadzībām vēlos iegādāties datoru, printeri un programatūru, kuru kopēja summa ir virs 3000 eiro. Kā pareizi reģistrēt iegādi, lai attiecīgi norakstīt šos izdevumus šajā gadā. Vai, lai izlīdzinātu izdevumus, jāpaņem bankas kredīts un veikt atmaksu pakāpeniski?

1) Katru no Jūs norādītajām iekārtam jāreģistrē atsevišķi. 

Ja iekārtas/inventāra vērtība pārsniedz 1000 EUR apmēru, tad to var reģistrēt kā pamatlīdzekli un norakstīt nolietojumu. Šajā gadījumā pats.lv sistēmā no Darījuma apraksta jāizvēlas Saimnieciskās darbības izdevumi – pamatlīdzekļi vai nemateriālā ieguldījumu iegāde->Iegādāts pamatlīdzeklis (no 1000 EUR).

Pats.lv sistēmā sadaļā Profils (vārds, uzvārds)->Pamatlīdzekļi var izveidot Pamatlīdzekļa kartiņu, tad nolietojums tiks aprēķināts automātiski.

Ja par periodu tiek izvēlēts gads, tad pirmais nolietojums atspoguļosies gada pēdējā dienā. Ja par periodu tiek izvēlēts mēnesis, tad pirmais nolietojums atspoguļosies nākama mēneša pēdējā dienā.

Proti, ja iekārta tiek reģistrēta par pamatlīdzekli, tad attiecināt visu summu pie šā gada izdevumiem nav iespējams.

Ja iekārtas/inventāra vērtība nepārsniedz 1000 EUR, tad to jāreģistrē kā mazvērtīgu inventāru un izdevumi tiek attiecināti pie saimnieciskās darbības izdevumiem uzreiz.

2) Ja iekārtu iegādei tiek izmantots bankas kredīts, tad attiecīgi, ja iekārtas vērtība pārsniedz 1000 EUR, tad pie sākotnējas reģistrācijas zem darījuma - Iegādāts pamatlīdzeklis, būs jāliek ikmēneša maksājumi, bet ja būs jāmaksā bankas procenti, tad jāreģistrē vēl vienu darījumu - procenti, bankas komisija.