Kā ar PATS.LV palīdzību iesniegt Gada ienākumu deklarāciju?

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāaprēķina un jāsamaksā iesniedzot Gada ienākuma deklarāciju – pielikumu D3 no 1.marta līdz 1.jūnijam un attiecīgi līdz 23.jūnijam samaksājot nodokli. Ņemot vērā, ka IIN deklarācija ir jāiesniedz VID EDS katram personīgi, PATS.LV sistēmas ietvaros sadaļā “Pārskats” tiek atspoguļota visa nepieciešama informācija Gada ienākumu deklarācijas D3 pielikuma aizpildīšanai. 

Lūk detalizētāka instrukcija - lai aizpildītu gada ienākumu deklarāciju EDS sistēmas ietvaros, tad no pats.lv sistēmas sadaļas Pārskats Jums būs nepieciešami sekojoši dati (2021/2022.gg. deklarācijām): 

1) Sadaļā Pārskats Jums ir jāizvēlas Periods. 

2) Dati no -  Ieņēmumi, kas ietekmē nodokļu aprēķināšanu, ir jāievada deklarācijas D3 pielikuma 11.rindā 

3) Dati no - Izdevumi, kas ietekmē nodokļu aprēķināšanu, ir jāievada deklarācijas D3 pielikuma 12.1 ailē, kā arī  

4) Pie izdevumiem ir papildus arī jāpievieno  - Aprēķinātās VSAOI saskaņā ar pašnodarbinātā ziņojumu.