Kā sistēmā iegrāmatot ziedojumu (izdevums)?

Veicot ziedojumu saimnieciskās darbības ietvaros, šie izdevumi būs uzskatāmi kā ar saimniecisko darbību nesaistītās izmaksas. Pats.lv sistēmas ietvaros šādas izdevumu pozīcijas nav, taču piedāvājam šo izdevumu veidu ievadīt zem darījuma apraksta “Personīgais patēriņš” papildus komentāros uzrādot, ka tas ir Ziedojums.   

Ziedojumi Jums ir jāiekļauj attaisnotos izdevumos gada ienākumu deklarācijas pielikumā D4.