Vai PATS.LV vienkāršotajā BASIC abonementā ir iespējama arī rēķinu izrakstīšana? 

BASIC tarifā ir pieejami tikai 5 rēķini kopā. Rēķini neierobežotā daudzumā ir pieejami tarifos PRO un PREMIUM.