Pašnodarbinātais un sociālās iemaksas: kādu apdrošināšanu tās ietver?

(septembris 13, 2022)

Atšķirībā no darba ņēmēja, par kura sociālo apdrošināšanu atbildīgs darba devējs, pašnodarbinātajam savu apdrošināšanas “grozu” jāveido pašam, patstāvīgi veicot sociālās iemaksas. Atkarībā no veikto iemaksu apmēra, pašnodarbinātais saņem dažādus apdrošināšanas veidus.

Kādu apdrošināšanu ietver sociālās iemaksas?

Ir jāsaprot, ka pašnodarbinātais ir apdrošināts dažādiem riskiem tikai tad, ja regulāri veic sociālās iemaksas. Pašnodarbinātais, kurš nodokļus maksā vispārējā kārtībā un kura ienākumu apmērs pārsniedz 500 eiro (700 eiro no 01.01.2024), obligātās sociālās iemaksas veic, ņemot vērā lielo likmi – 31,07%. Šādā gadījumā pašnodarbinātajam pienākas vairāki apdrošināšanas veidi:

  • valsts pensija,
  • maternitāte, paternitāte un vecāku apdrošināšana,
  • apdrošināšana invaliditātes gadījumiem,
  • apdrošināšana slimības gadījumiem, kā arī tiesības uz apmaksātu B slimības lapu,
  • veselības apdrošināšana.

Pašnodarbinātajam, kura ienākumu apmērs ir zem 500 eiro, jāveic iemaksas tikai 10% apmērā – tā ir apdrošināšana tikai pensijai.

Atsevišķi nosacījumi ir pašnodarbinātajiem, kuri nodarbojas ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu – šie saimnieciskās darbības veicēji apdrošināti tikai pensijas un invaliditātes gadījumiem. Savukārt pensijas vecuma pašnodarbinātie invaliditātes gadījumiem netiek apdrošināti.

Vai pašnodarbinātais ir apdrošināts bezdarba gadījumiem?

Bieži vien pašnodarbinātie saskaras ar to, ka ienākumi ir neregulāri un kādu brīdi to nav vispār, tāpēc rodas ideja par iespēju saņemt bezdarbnieka pabalstu, līdzīgi kā tas iespējams, esot darba tiesiskajās attiecībās. Jāņem vērā – ja pašnodarbinātais pārtraucis saimniecisko darbību un paralēli nav bijušas darba attiecības, tad diemžēl bezdarbnieka pabalstu saņemt nebūs iespējams.

Savukārt, persona, kura bijusi darba attiecībās, pārtrauc tās un piesakās bezdarbnieka pabalsta saņemšanai, var reģistrēt saimniecisko darbību, paturot tiesības saglabāt bezdarbnieka pabalstu. Tas tiks aprēķināts iepriekšējo darba attiecību ietvaros. Jāņem vērā, ka šādā gadījumā, lai bezdarbnieka pabalstu paturētu, ienākumi no saimnieciskās darbības nevar būt lielāki par 500 eiro.

Pašnodarbinātais nav apdrošināts arī negadījumiem darbā vai arodslimībām.

Tā kā sociālo iemaksu aprēķins pašnodarbinātajam jāveic patstāvīgi, paveikt to paša spēkiem var šķist sarežģīti, it īpaši, ja tas tiek darīts pirmo reizi.  To ir svarīgi izdarīt ar lielu precizitāti, lai samazinātu ar nodokļiem apliekamo ienākumu apmēru un ietaupītu saimnieciskās darbības attīstībai tik ļoti svarīgos līdzekļus. Mazināt šaubas par datu pareizību un nodokļu aprēķinu var ar atbilstoši piemeklētas grāmatvedības programmas palīdzību.

Ja esi šādas programmas meklējumos, izmēģini Pats.lv! Pats.lv sistēma grāmatvedības kārtošanu padara vienkāršāku, jo viss sarežģītais - nodokļu aprēķins, saimnieciskās darbības žurnāla aizpildīšana un atskaišu sagatavošana - notiek automātiski. Viss, ko lietotājam atliek darīt – cītīgi veikt ieņēmumu un izdevumu uzskaiti un datus augšupielādēt sistēmā.

Lai lietotu pats.lv, nav nepieciešamas priekšzināšanas grāmatvedībā – izmēģini, pirmās 7 dienas bez maksas!

Izmēģini bez maksas