Kā precīzi nodalīt izdevumus, kas attiecas uz saimniecisko darbību?

Visus izdevumus Jums ir jāpamato ar darījuma apliecinošiem dokumentiem un jāspēj pierādīt, ka tie ir saistīti ar saimniecisko darbību, pie tam, ja darījuma summa ir virs 30 EUR, tad uz šiem dokumentiem ir jābūt arī Jūsu rekvizītiem, ar dažiem izdevumu ierobežojumiem, Jūs varat iepazīties šeit mūsu blogā: https://www.pats.lv/5-biezakie-saimnieciskas-darbibas-izdevumi-kas-pasnodarbinatajam-janem-vera-veicot-to-uzskaiti/