Kāds ir pašnodarbinātā ziņojuma iesniegšanas termiņš un līdz kuram datumam vajag sagatavot atskaites PATS.LV un iesniegt VID?

Pašnodarbinātā ziņojuma iesniegšanas termiņš ir 17.datums (janvāris, aprīlis, jūlijs, oktobris), kā arī nodokļi jāpārskaita uz valsts kasi izmantojot vienoto nodokļu kontu: 

Nosaukums: Vienotais nodokļu konts  

Saņēmējs: Valsts budžets (VID)., reģistrācijas Nr. 90000010008  

Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC kods TRELLV22  

Konta numurs: LV33TREL1060000300000