Vai ar PATS.LV varu izrakstīt pavadzīmi?

Šobrīd PATS.LV sistēmā nav iespējas izveidot pavadzīmes, bet mēs aktīvi strādājām pie sistēmas pilnveidošanas un arī apsveram iespēju ieviest papildus opcijas, tajā skaitā – pavadzīmes.