No kādas summas rēķina IIN (piemēram, ja saņemti 1000 EUR, tad rēķina no 1000 EUR vai tomēr no 1000 EUR, no kuriem atrēķināti VSAOI izdevumi)?

IIN tiek aprēķināts atskaitot izdevums, tajā skaitā sociālo nodokli. Proti, 1000 EUR-VSAOI *20-31% IIN likmi.