Vai pašnodarbinātajam maksājot sociālo nodokli no minimālās algas, ir iespēja norakstīt arī medicīniskos izdevumus (zobārstu, medicīnu), un kādā apjomā?

Izdevumi par medicīnu un augstāko izglītību nav attiecināmi uz saimnieciskās darbības izdevumiem, taču tāpat kā algota ienākuma saņēmēji, pašnodarbinātās personas šīs izmaksas var attiecināmi uz attaisnojuma izdevumiem un gada ietvaros iekļaujami pielikumā D4.