Vai nepieciešams kases aparāts?

(novembris 28, 2023)

Lasītājs jautā: Mans mazais uzņēmums (individuālais komersants) ir saņēmis piedāvājumu piedalīties Ziemassvētku un Jaunā gada tirdziņos, bet man ir dilemma – vai nepieciešams kases aparāts? Produktu klāstā ir pašu ražotas un iepirktas preces (gan tādas, kuras tiek uzlabotas un pārdotas, gan tādas, kuras tiek vienkārši pārdotas). Tirdziņi šobrīd paredzēti trīs (kopumā sešas dienas). Vai dienu skaitā, ko pavadu tirdziņos, jāievēro kāds regulējums? Vai nepieciešams kases aparāts? Varbūt der tikai kvīts? Kādas atskaites man būs jāiesniedz? Kādi likumi, normatīvie akti šo regulē?

Atbild: Valsts ieņēmumu dienests

Struktūrvienība

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 1.panta 24.punktā ir noteikts, ka struktūrvienība ir juridiskās personas vai uz līguma vai norunas pamata izveidotu fizisko un juridisko personu grupu vai to pārstāvju (citas personas) teritoriāli nošķirta saimnieciska vienība, kuras atrašanās vietā tiek veikta saimnieciskā darbība Latvijas Republikā vai ārpus tās. Struktūrvienībai nav juridiskās personas statusa.

Struktūrvienība ir reģistrējama gadījumā, ja persona konkrētajā saimnieciskajā vienībā ārpus juridiskās adreses veic vai plāno veikt saimniecisko darbību.

Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 5.pantā ir noteikts, kādā termiņā šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētās fiziskās personas un 4.2.apakšpunktā minētie subjekti kā nodokļu maksātāji reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā.

Minētie noteikumi paredz obligāto pienākumu 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas par struktūrvienības izveidošanu, reģistrēt to Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Ievērojot noteikto, ja uzņēmums plāno tirgot publiskos pasākumos, piemēram, pilsētas svētkos, brīvdabas koncertos, sporta sacensībās un tamlīdzīgos pasākumos, tad šī darbība 10 dienas pirms tam ir jāreģistrē VID, izvēloties reģistrēt struktūrvienības veidu “Izbraukuma pakalpojums”.

Arī konkrētajā gadījumā, ievērojot veicamās saimnieciskās darbības būtību un mērķi, kā arī to, ka faktiski tirdzniecība notiks vairākās vietās un nebūs vienreizējs pasākums, būtu reģistrējama struktūrvienība ar veidu “Izbraukuma pakalpojums”.

Kases aparāts

MK noteikumu Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” 3.punktā noteikts – lai nodrošinātu nodokļu un citu maksājumu reģistrāciju, par darījumiem saņemto samaksu skaidrā naudā, ar maksājumu kartēm vai citiem maksājuma apliecinājumiem (dāvanu kartes, čeki, taloni un tamlīdzīgi apliecinājumi par to, ka tiek veikts norēķins par darījumu) nodokļu maksātāji reģistrē, izmantojot nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces un iekārtas – kases aparātus, hibrīda kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas.

Nodokļu maksātājs var nelietot kases aparātu, ja tiek izpildīts kāds no MK noteikumu Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” 82., 82.1, 82.2, 84. un 85.punktā noteiktajiem atbrīvojumiem.

Konkrētajā gadījumā minētajiem darījumiem nav piemērojami noteiktie atbrīvojumi no kases aparāta lietošanas, attiecīgi saņemtā samaksa ir jāreģistrē kases aparātā, un, kā darījumu apliecinošs dokuments, darījumu partnerim (klientam) jāizsniedz kases čeks.

Spēkā esošie nodokļu jomu regulējošie normatīvie akti neparedz pienākumu iesniegt nodokļu pārskatus/deklarācijas saistībā ar struktūrvienībām vai kases aparātu lietošanu.

Izmēģini bez maksas