Saimnieciskajai darbībai pirkšu ierīci no Lietuvas par 1700 EUR, vai tā man skatīsies kā izdevumi? 

Ja inventāra vērtība pārsniedz 1000 EUR, tad šis inventārs ir uzskatāms par pamatlīdzekli, un, tādējādi, uz saimnieciskās darbības izmaksām tiek attiecināts ik mēnesi aprēķinātais nolietojums. Sākotnējās izmaksas 1700 EUR ir uzskatāmas par saimniecisko darbību nesaistītām izmaksām.  

Papildus iesakām apskatīties video par šo tēmu mūsu blogā: https://www.pats.lv/ka-pasnodarbinatajam-noteikt-pamatlidzeklu-vertibu-un-aprekinat-nolietojumu/  

 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Jūsu Pats.lv profilā ir sadaļa "Pamatlīdzekļi", kur Jums ir iespēja pievienot Jūsu pamatlīdzekļus, izvēlēties iestatījumus un sistēma reizi mēnesī/ vai gadā (balstoties uz Jūsu iestatījumiem) izveidos pamatlīdzekļa nolietojuma darījumus automātiski.