Kas jādara, lai pieņemtu darbinieku, kādi nodokli jāmaksā?

Lai pieņemtu algotu darbinieku, pirmkārt, Jums ir jānoslēdz darba līgums, tad jāiesniedz ziņas VID par darbinieka pieņemšanu (jāiesniedz atskaite VID - ziņās par darba ņēmējiem ar 11 kodu), un tad reizi mēnesī līdz 17.datumam ir jāiesniedz darba devēja ziņojums, kur par pieņemtā darbinieka darba algu tiek aprēķināti nodokļi. Par algotu darbinieku darba devējam ir pienākums aprēķināt sociālo nodokli, kas sastāv no divām daļām - darba devēja daļa 23.59% apmērā un darba ņēmēja daļa - 10,5%, iedzīvotāju ienākumu nodokli, balstoties uz progresīvo likmi 20%-23% apmērā, kā arī riska nodeva 0.36 EUR apmērā.