Vai dienas beigās es varu izrakstīt vienu kvīti par visiem klientiem, nenorādot pakalpojuma saņēmējus? Kā īsti ir jārīkojas? Vai naudu glabāju, un pēc tam man tā jāiemaksā kontā? Kā izveidot dokumentu? Un kā pareizi noformēt kvīti, lai tur būtu viss, kas ir nepieciešams?

Ja Klients kvīti nepieprasa, tad kvīti var arī neizrakstīt, taču ja norēķini notiek izmantojot skaidru naudu, tad kvīšu grāmatiņai Jums ir jābūt, pat tad, ja pēc fakta kvītis netiek izrakstītas. Konkrēta klienta identifikācijas vietā uz kvīts var vienkārši norādīt - Klients. 

Skaidru naudas iemaksu bankas kontā ir jāpamato ar Kases iemaksu orderi un pats.lv sistēmas ietvaros šo darījumu ir jāievada zem darījuma veida -> Ieņēmumi -> Bankas kontā iemaksāta skaidra nauda (ar nosacījumu, ka ieņēmumi jau tika atzīti).

Informāciju par kvīšu aizpildīšanu lūgums skat. MK noteikumos Nr. 96 (sākot ar noteikumi 63.punktu): https://likumi.lv/ta/id/265487-nodoklu-un-citu-maksajumu-registresanas-elektronisko-iericu-un-iekartu-lietosanas-kartiba.