Kā mans pašnodarbinātā statuss ietekmē manu topošo darba devēju un to, kā darba devējam ir jāveic nodokļu aprēķini?

Neietekmē, ja persona vienlaicīgi ir algots darbinieks un pašnodarbinātais, tad sociālās iemaksas ir jāveic abās vietās un balstoties uz vispārējām nodokļu likmēm un nodokļu aprēķināšanas kārtību.