13. datumā klientam izrakstīju rēķinu, bet viņš apmaksu veica 15. datumā, tad kādā veidā es varu norādīt, ka rēķins ir apmaksāts 15. datumā?

Gadījumā, ja rēķina datums Jums nesakrīt ar maksājuma datuma, tad pie sākotnēja rēķina grāmatošanas pie maksājuma veida Jums būtu jānorāda “Maksājums nav veikts” un darījums ir jāsaglabā. Pēc tam atkārtoti atverot darījumu Jums pie maksājuma veida parādīsies poga “Pievienot maksājuma datumu”, kur tad var uzrādīt faktisko naudas saņemšanas datumu.