Ja visi darījumi paredzēti kā bezskaidras norēķini ar atsevišķu kontu bankā, tad saimnieciskās darbības žurnāls nav jākārto un nav nepieciešams izmantot PATS.LV?

Gadījumā, ja visi darījumi tiek organizēti balstoties uz bezskaidras norēķinu kārtību, tad tik tiešām likums atļauj nekārtot saimnieciskās darbības uzskaites žurnālu, taču, šajā gadījumā Jums informācija priekš sociālām atskaitēm un priekš Gada ienākumā deklarācijas ir jāaprēķina manuāli. PATS.LV sistēmas ietvaros nepieciešamie dati un atskaites  tiek aprēķinātas automātiski, taču priekš šī aprēķina ir nepieciešams ievadīt darījumus un, tādejādi, automātiski tiks sagatavots arī žurnāls. Neskatoties uz to, ka šajā gadījumā žurnālu varētu arī nekārtot, bet ir jāatzīmē, ka žurnāls kalpo par ļoti labu  un caurskatāmu palīgu saimnieciskās darbības novērtēšanai un deklarāciju sagatavošanai.