Saņemot kredītu, kas saistīts ar saimniecisko darbību, tad man to reģistrēt kā “ieņēmumu-aizdevumu saņemšana” (ieņēmumi, kas nav attiecināmi uz nodokļa aprēķināšanu) un ikmēneša procentu maksājumus kā “Bankas komisijas” (izdevumi)?

Kredīta saņemšanas gadījumā uz izdevumiem ir attiecināmi tikai procentu maksājumi. Līdz ar to, lai šie izdevumi būtu attiecināmi uz saimniecisko darbību tie Jums ir jānošķir, un tad jāievada zem darījumā apraksta “Procenti, bankas komisijas”.