Sveiki, vai varat man pateikt, vai Pats.lv ir PVN žurnāls un kā to pareizi aizpildīt?

PATS.LV nav PVN žurnāla, PATS.LV ir iespējams sagatavot tikai PVN deklarāciju iesniegšanai VID. PATS.LV ieņēmumu/izdevumu žurnālā ir arī PVN žurnāla ailes, bet diemžēl tas nevar pilnībā aizstāt PVN žurnālu.