Vai ir jāreģistrējas par PVN maksātāju, ja pakalpojumi, ko sniedzu ir online - dizaina pārdošana, zīmējumu digitālā kopijas, mākslas darbu pārdošana, tajā skaitā print on demand caur dažādām online platformām? 

Ir jāsaprot vai tas, ko Jūs pārdodat ir autordarbs, kas ir balstīts uz autortiesību līgumu vai tomēr pakalpojums. Ja tomēr pakalpojums, tad Jums ir jāreģistrējas par PVN maksātāju pirms šo pakalpojum sniegšanas, ja tas tiek sniegt ES nodokļu maksātājam vai arī ja iepriekšējo 12 mēnešu laikā ar PVN apliekamo darījumu summa ≥ 40 000 EUR.  

Papildus citos gadījumos, par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju ir jāreģistrējas, ja:  

• tiek saņemti pakalpojumi no Eiropas Savienības vai trešās valsts nodokļu maksātāja (ir izņēmumi);  

• tiek sniegti pakalpojumi Eiropas Savienības nodokļu maksātājam;  

• iepriekšējo 12 mēnešu laikā ar PVN apliekamo darījumu summa ≥ 40 000 EUR;  

• ES teritorijā iegādāto preču vērtība kalendārajā gadā ≥ 10 000 EUR.