Kad jāreģistrējas kā PVN maksātājam?

Balstoties uz vispārīgiem principiem, saimnieciskās darbības veicējam ir jāreģistrējas par PVN maksātāju pirms tas saņem pakalpojumus iekšzemē no Eiropas Savienības vai trešās valsts nodokļu maksātāja, vai tas sniedz tādus pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta ir cita ES dalībvalsts un par nodokļa samaksu ir atbildīgs pakalpojumu saņēmējs. 

Citos gadījumos saimnieciskās darbības veicējam ir jāreģistrējas līdz nākamā mēneša 15 .datumam, ja: 

1) iepriekšējo 12 mēnešu laikā ar PVN apliekamo darījumu apjoms ≥ 40 000 EUR; 

2) ES teritorijā iegādāto preču vērtība kalendārajā gadā ≥ 10 000 EUR.