Ja es kā pašnodarbināta persona vēlos iegādāties no privātpersonas, kura neveic saimniecisko darbību, mazvērtīgu inventāru, kādi attaisnojuma dokumenti nepieciešami?

Iegādājoties mantas no privātpersonas savas saimnieciskās darbības vajadzībām un lai šos izdevumus varētu atzīt saimnieciskās darbības ietvaros Jums no šīs personas ir jāsaņem Izziņa - personīgā īpašuma (mantas) pārdošanas apliecinājums.