Ja es pārtraucu lietot programmu, kas notiek ar vēsturiskajiem grāmatvedības uzskaites datiem? Vai tie tiek saglabāti?

Ar datiem nekas nenotiks, kamēr Jūs neizdēsiet savu profilu un kamēr profils būs aktīvs. Šajā periodā Jūs varat veikt izmaiņas Jūsu jau ievadītos darījumos, lejupielādēt vēsturiskās atskaites. Bet ja tiek pārtraukta apmaksa un beidzas apmaksātais periods, Jūs nevarēsiet vairs ievadīt jaunus datus, bet būs iespēja iegādāties / atjaunot abonementu. Ņemiet vērā, ja abonementa iegāde netiks veikta 3 mēnešu laikā profils var tikt bloķēts un vēlāk arī dzēsts ar visiem ievadītajiem datiem.