2. Lietotājs

Labajā augšējā stūrī nospiežot uz sava vārda, parādās apakšsadaļas: 

- Profils 

- Nodokļu informācija 

- Atlikumi 

- Rēķini 

- Abonements 

- Pamatlīdzekļi 

- Mans cenrādis 

- Partneri